Ahıska Türk Kültüründe Âdet, Merasim ve Anlatımları


Özet Görüntüleme: 57 / PDF İndirme: 62

Yazarlar

  • Nilüfer İsmailoğlu

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10245363

Özet

Ahıska Türk Kültüründe Âdet, Merasim ve Anlatımları

Referanslar

Aliyeva Çınar, M. (2021). Ahıska bölgesinde Gürcülerin konuştuğu Ahıska ağzı (2. Baskı). Astana Yayınları.

Aydıngün, A. ve Aydıngün İ. (2015). Ahıska Türkleri: Ulusötesi bir topluluk-ulusötesi aileler. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.

Bugay, N.F. (1994). Turki iz Meshetii: dolgiy put’ k reabilitatsii. İzdatel’skiy dom “ROSS”.

Buntürk, S. (2007). Rus Türk mücadelesinde Ahıska Türkleri. Berikan Yayınları.

Çınar, İ. (2015). Atabek Yurdu jeokültürel yaklaşım. IQ Yayınları.

Çınar, İ. (2022). Ahıska sürgününün eğitimsel sonuçları. Bengü Yayınları.

Kırzıoğlu, F. (2008). Ahıska, Ardahan, Artvin ve Oltu’da Hıristiyan Atabekler Hükümeti (1268-1578). Bizim Ahıska Dergisi, Sayı 10-12.

Tosik Dinç, F. (2019). Kıpçak Türklüğünün Anadolu Türklüğü ile buluşması ve Osmanlı idaresi altında Ahıska. 2. uluslararası Türk toplulukları bilgi şöleni: Ahıska Türkleri içinde (40-48). (Ed. M. Aliyeva Çınar, İ. Çınar, S. Kırlı). Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları.

Zeyrek, Y. (1995). Dünden bugüne Ahıska Türklüğü. Türk Dünyası Yayınları.

Zeyrek, Y. (2001). Ahıska bölgesi ve Ahıska Türkleri. Uyum Ajans.

Zeyrek, Y. (2007). Ahıska araştırmaları. Kozan Ofset Matbaacılık.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-01

Nasıl Atıf Yapılır

İsmailoğlu, N. (2023). Ahıska Türk Kültüründe Âdet, Merasim ve Anlatımları. Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (AHARDE), 3(2), 105–108. https://doi.org/10.5281/zenodo.10245363

Sayı

Bölüm

Kitap İncelemesi