Hakem Rehberi

Etik Konular (Hakemler İçin)

  • Dergide çift körleme sistemine göre hakemlik uygulanmaktadır. Yazarların hakemlerden, hakemlerin yazarlardan haberdar olması engellenmektedir.
  • Hakemler atanırken gönderilen makale veya çalışma ile doğrudan ilişkili uzmanlara gönderilmektedir.
  • Disiplinler arası çalışmalarda hakem atamaları, makalenin içeriğindeki alanlara uygun olarak farklı hakemlere gönderilmekte; objektiflik korunmaya çalışılmaktadır.
  • Atanan 2 asıl hakem değerlendirilmesindeki görüş farklılığı durumunda yazı, atanacak olan 3. yedek hakeme gönderilir. 3. hakemin değerlendirilmesine bağlı olarak yazının yayınlanıp yayınlanmayacağı belirlenir.
  • Hakemler tarafından değerlendirme formlarında makalelere ait eksiklikler açıkça ifade edilmeli, gerekçeler iyi belirlenmeli ve yazarlara bu konuda net dönütler verilmelidir.
  • Hakem eleştiri ve önerileri uygun bir üslupla ifade edilmelidir.
  • Hakemler kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini yapmalıdırlar. Süre aşımında yayın kurulu tarafından yeni hakem atanır.
  • Hakemler de yazarlar gibi çıkar çatışması fark ettikleri aşamada dergi yönetimini uyarmakla yükümlüdür.
  • Dergi Editörleri için En İyi Pratik Uygulamalar Kılavuzu (COPE Best Practice Guidelins for Journal Editors) esas alınacaktır.