Yazar Rehberi

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’ne başvuran tüm yazarların uluslararası standartlara gönüllü olarak uyması gerekir.

Sisteme yüklenmiş makaleler, amaç ve kapsam yönünden yayın kurulu tarafından ön incelemeye alınır. Yayına uygun görülen makaleler geniş bir panelden seçilmiş araştırmacılardan oluşan hakemlere gönderilir. Makalelerin değerlendirilmesinde “Kör Hakemlik” politikası uygulanır. Hakemler, çalışmaları değerlendirme sonucunda “kabul”, “düzeltme” veya “ret” kararı verebilirler. Dergiye gönderilen yazılar, yazım ve yayın ilkelerine uygun olmadığı takdirde yazarına iade edilir.

Aşağıda belirtilen yazma kurallarına uygun olan makaleler hakem sürecine alınır:

  • Makaleler, derginin amaç, kapsam, yayın etiği ve politikası dâhilinde hazırlanmalıdır.
  • Makalelerin dili Türkçe, İngilizce ve Rusça olmalıdır.
  • Dergide kör hakemlik sistemi uygulandığından değerlendirme sürecine sunulan makalede yazar(lar)ın kimliğini belirtecek bir açıklama içermemelidir.
  • Üç dilde (Türkçe, İngilizce ve Rusça) hazırlanacak olan “Özet”, 100-150 arası sözcükten oluşmalıdır. Türkçe ve Rusça makaleler için 750-1000 arası sözcükten oluşan bir “Genişletilmiş Özet” eklenmelidir.
  • Yazının uzunluğu; ekler dâhil, kaynakça ve genişletilmiş özet hariç olup 7500 sözcüğü geçmemelidir.
  • Makaleler, AHARDE yazım ve yayın kurallarına uygun olmalıdır.
  • Makaleler, dergi şablonuna uygun hazırlanmalıdır.