Yayıncı

ULUSLARARASI AHISKA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ISSN 2792-0747

Uluslararası Hakemli Akademik Dergi

Altı Aylık Süreli Yayın

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Minara ALİYEVA ÇINAR

minaraac@gmail.com