“Ahıska Bölgesindeki Gürcülerin Konuştuğu Türk Ağzı”


Özet Görüntüleme: 35 / PDF İndirme: 42

Yazarlar

  • Ezgi Dadaş Bursa Uludağ Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11382482

Anahtar Kelimeler:

Ahıska, Ahıska Türkleri, Ahıska Sürgünü, Gürcistan

Özet

“Ahıska Bölgesindeki Gürcülerin Konuştuğu Türk Ağzı”

Referanslar

Aliyeva Çınar, M. (2017). Ahıska’da Kalan Türkçe. Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu 11-13 Mayıs 2017 Erzincan Bildiriler, Cilt I içinde (125-134). (Ed. Hüsrev Akın). Erzincan Üniversitesi Yayınları.

Aliyeva Çınar, M. (2021). Ahıska bölgesindeki Gürcülerin konuştuğu Türk ağzı (2. Baskı). Astana Yayınları.

Aydıngün, A. ve Aydıngün, İ. (2015). Ahıska Türkleri: ulusötesi bir topluluk – ulusötesi aileler. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.

Çınar, İ. (2015). Atabek Yurdu jeokültürel yaklaşım. IQ Yayınları.

Çınar, İ. (2023). Etnopedagoji: Atabek Yurdu (5. Baskı). Pegem Akademi.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-29

Nasıl Atıf Yapılır

Dadaş, E. (2024). “Ahıska Bölgesindeki Gürcülerin Konuştuğu Türk Ağzı” . Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (AHARDE), 4(1), 42–46. https://doi.org/10.5281/zenodo.11382482

Sayı

Bölüm

Kitap İncelemesi