Derginin Bölümleri ve Sınırlılık

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’nde araştırma makalesiderleme, editöre mektup ve kitap tanıtma-değerlendirme yazılarına yer verilir.

Kitabı hazırlayan, başka dilden çeviren veya kitabın editörlüğünü yapan yazarların hazırladıkları kitap tanıtma-değerlendirme yazıları dergiye kabul edilmemektedir.

Yayına uygun görülen makale sayısının fazla olması durumunda hakem sürecinden geçen makaleler sıraya konulur. Güncel özelliğe sahip olan ve alana doğrudan katkı yapacak yüksek nitelikli makaleler, yayın kurulunun görüşü alınarak editör tarafından ön sıraya çekilebilir.