Etik Konular (Yazarlar İçin)

 • Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’nde yayına kabul edilen makalelerin telif hakları dergiye ait olup, yayınlanan makalelerin içerikleri ile ilgili her türlü yasal sorumluluklar yazar(lar)a aittir.
 • Dergiye gönderilen çalışmaların özgün olması beklenmektedir. İntihal, sahtecilik, uydurmacılık, uygunsuz veri manipülasyonu, yinelenen yayın vs. olmamalıdır. Yazar(lar)ın başka çalışmalarından yararlandıkları veya kullandıkları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
 • Yazar(lar)dan değerlendirme sürecinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir. Ham veriler talep edildiği durumlarda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar(lar) makalede kullandıkları verilerin kullanım haklarına sahip olmalıdır. Yazar(lar)ın araştırma ile ilgili (veri toplama, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraf vb. kullanımı için) gerekli kurum/kuruluş ve/veya sahiplerinden izinlerin alınması ve yayın kurulu tarafından talep edildiği durumlarda ibraz edilmesi gerekmektedir. Etik kurul izinleri alınması durumunda, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığına dair belge istendiği takdirde ibraz edilmelidir.
 • Araştırmacılar, araştırmada kullandıkları yöntem(ler)i, yayınlarında sundukları verileri, bulguları, derginin yayın kıstaslarına uyumlarını dikkatlice kontrol etmelidirler.
 • Yazarlar başkalarının eserlerini atıflarda doğru bir şekilde temsil etmelidirler. Yazarlar, atıf yapılan çalışmayı görmedikleri takdirde, başka yayınlardan referansları kopyalamamalıdırlar.
 • Yazarlar yazılarda kullanacakları telif hakkı malzemesi olan materyaller (tablo, şekil, resim vb.) için sahiplerinden izin almalıdırlar.
 • Yazar(lar)ın yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı beklemeksizin bilgilendirmeli; düzeltme veya geri çekme durumunda editörle işbirliği içerisinde olmalıdır.
 • Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvurusunda bulunduramaz. Başka bir dergide, başka bir dilde yayınlanmış makaleler, ayrıca tam metni yayınlanmış bildiriler Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’ne gönderilemez.
 • Değerlendirmeye alınmış bir çalışma için yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi değiştirilme teklifleri yapılamaz.
 • Dergiye gelen makaleler Ithendicate programıyla kontrol edilir. Herhangi bir intihal durumunda yazılar yayına kabul edilmez. Makalelerde intihal gibi ihlaller tespit edildiğinde, bu durum makale yazar(lar)ının çalıştığı kuruma resmi yollardan bildirilir ve makale reddedilir.
 • Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi yayın kurallarına göre makalelerde benzerlik oranı, yöntem ve kaynakça hariç, tek kaynaktan %3’ü, toplamda ise %20’yi geçmemelidir.