Dergi Hakkında

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (AHARDE), 2021 yılında aday makale kabulüne başlamış, süreli akademik ve hakemli bir dergidir.  Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’nin ilk sayısı Aralık 2021 tarihinde yayınlandı. Dergi, her yıl, Bahar/Mayıs ve Güz/Kasım olmak üzere iki sayının yayınlanmasıyla faaliyetini sürdürmektedir. Bu sayılar haricinde kongre ve bilgi şöleni gibi etkinlikler sonrasında özel sayılar da yayınlanacaktır.

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi, alanında ilk bilimsel ve hakemli bir dergi olup Ahıska Türkleri ile ilgili dil, tarih, edebiyat, kültür, sanat, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, etnopedagoji, din vb. konuları kapsayan bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiş elektronik bir dergidir.

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’nin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusça olup araştırma makalesiderleme, editöre mektup ve kitap incelemesi türünden metinleri, yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye kabul eder. Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış, yayınlanmak üzere kabul edilmemiş ve yayınlanmak için değerlendirme sürecinde olmamış olması gerekir. Dergide yayınlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk tümüyle yazar(lar)a aittir.

AHARDE, açık erişimli bir dergidir. AHARDE, makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmemektedir.

Dergiye gönderilen çalışmalar ortalama olarak 30 gün içerisinde değerlendirilmektedir.

 

Dergi Adı: Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (AHARDE)

İngilizce Adı: The International Journal of Ahiska Studies (IJAS)

Rusça Adı: Международный Журнал Исследований Ахыска (МЖИА)

ISSN: 2792-0747

Yayın Aralığı: Yılda iki sayı (Mayıs-Kasım)

Dergi Web Sitesi: www.aharde.com  

Yayına Başlanıç: 2021 Aralık

Baş Editör: Doç. Dr. Minara Aliyeva Çınar

Yayıncı: Minara Aliyeva Çınar

Derginin Sahibi: Yayıncı

Yayımlandığı Ülke: Türkiye

Yayın Modeli: Tamamen açık erişim - CC BY

Yayın İçeriği: Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (AHARDE), orijinal bilimsel yayınları içerir.

Okur Kitlesi: Makalelerin akademik düzeyi; akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri ve ilgili kurumlar için uygundur.

Yayın Dili: Türkçe – Rusça - İngilizce

Ücret Politikası: Ücretsiz bir dergidir.

Arşiv Politikası: LOCKSS - CLOCKSS

Hakemlik Türü: Çift Körleme

İncelemede Geçen Süre: Ortalama 30 gün / 4 hafta

İntihal Kontrolü:  Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (IJAS), intihal engellemek için makaleleri taramaktadır.

Açık Erişime Başlama Tarihi: Aralık 2021