Amaç ve Kapsam

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi’nin amacı; tarihi süreç içerisinde sürgünler yaşamış, zorunlu veya isteğe bağlı olarak göç ettirilmiş ve günümüzde dokuz ülkede dağınık bir şekilde yaşayan Ahıska Türklerine ait bir taraftan kaybolmakta, erimekte olan diğer taraftan ise günümüzde şekillenen dil, kültür, edebiyat, sanat ve benzeri alanlarla ilgili konularda uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlamak; bu bağlamda Türk dünyasının bir parçası olan Ahıska araştırmalarının birikimine katkıda bulunmaktır.

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi, Ahıska ve Ahıska Türkleri ile ilgili dil ve edebiyat, eğitim, tarih, kültür, sanat, din, sosyoloji, psikoloji, etnopedagoji, uluslararası ilişkiler, hukuk gibi sosyal bilimler kapsamına giren tüm alanlardaki bilimsel çalışmalara yer veren süreli, uluslararası hakemli bir dergidir.

Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi, kaliteli ve disiplinli yayıncılık anlayışı ile akademik camiada Ahıska Türkleri ile ilgili çalışmaların yer aldığı önde gelen yayınlardan biri olma amacını taşımaktadır