Türkiye’de Ahıska Türkleri Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere Genel Bir Bakış (1990-2023)


Özet Görüntüleme: 161 / PDF İndirme: 88

Yazarlar

  • Zaide Galip Akdeniz Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10234124

Anahtar Kelimeler:

Türkiye , Ahıska Türkleri , Ulusal Tez Merkezi , Lisansüstü Tezler

Özet

Ahıska Türkleri, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte yayın özgürlüğüne kavuşmuştur. Bu yayınlar hem edebî alanı hem de bilimsel alanı dolduracak nitelikte olan çalışmalardır. Yıllarca oluşturulamayan yazılı Ahıska Türk Edebiyatını dolduran edebî eserlerin yanı sıra bilimsel alanda hazırlanmış olan tezler de Ahıska ve Ahıska Türkleri konusunu aydınlatacak önemli çalışmalar olarak öne çıkmaktadır.

Bu çalışmada, Türkiye’de 1990-2023 yılları arasında Ahıska ve Ahıska Türkleri üzerine hazırlanan lisansüstü tezler ele alınmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Yukarıda belirtilen tarihler arasında Ulusal Tez Merkezi veri tabanından 22 doktora, 78 yüksek lisans ve 1 sanatta yeterlik olmak üzere 101 teze ulaşılmıştır. Çalışmada bu tezler hem konularına hem de yıllara göre sınıflandırılmış ve analiz edilmiştir. Çalışmanın amacı, Ahıska Türkleriyle ilgili hazırlanmış olan tezlerin derli toplu bir şekilde sunulmasıdır. Söz konusu olan bu yayınlar, bu topluluğun geçmişini anlamak ve geleceğe taşımak adına önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu çalışmanın Ahıska Türkleri üzerine yapılacak olan yeni akademik araştırmalara önemli katkılar sunacağı ön görülmektedir.  

Referanslar

Aliyeva Çınar, M. (2019). Ahıska Türklerinin romanında 1944 sürgünü, 2. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri içinde (212-219), Türk Ocakları Bursa Şubesi Yayınları.

Devrişeva, H. ve Derviş, L. (2018). Türkiye’de Ahıskalı Öğrenciler Tarafından Ahıska Türkleri Üzerine Yazılan Tezler, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 18-29.

Ercilasun, A. B. (1989). Meshet Türkleri hakkında, Türk Kültürü dergisi, VVVII/315, 389-390.

Faigov, O. (2015). Ahıskalı Türklerin Türk basınında sunum biçimi (1944 Ahıska sürgünü, 1989 Fergana faciası, 2004 Krasnodar göçü ve 2010 Kırgızistan çatışması örnek olayları), [Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, SBE]. (Erişim Tarihi: 15.25.2023).

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.

Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Nobel Yayınları.

Türkay Yavuzel, S. (2021). Türkiye’de Ahıska Türkleri ile İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi, Yunus Zeyrek Armağanı içinde (318-328). Astana Yayınları.

Uravelli, O. (2011). Ahıska Türkleri üzerine bibliyografya denemesi - I, Bizim Ahıska dergisi, Yıl 7 Sayı 22, 43-44.

Uravelli, O. ve Aliyeva Çınar, M. (2019). Ahıska Türkleri Üzerine Başlıca Yayınlar Bibliyografyası, 2. Uluslararası Türk Toplulukları Bilgi Şöleni: Ahıska Türkleri içinde (258-279), Bursa Türk Ocakları Şubesi Yayınları.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-01

Nasıl Atıf Yapılır

Galip, Z. (2023). Türkiye’de Ahıska Türkleri Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlere Genel Bir Bakış (1990-2023). Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (AHARDE), 3(2), 81–100. https://doi.org/10.5281/zenodo.10234124

Sayı

Bölüm

Makaleler