Neşr-İ Âsâra Da’vet (Ahıskalı Ömer Faik Numanzade’nin Matbuat Hayatı-Xxx )


Özet Görüntüleme: 131 / PDF İndirme: 58

Yazarlar

  • Ridvan Chitilov Serbest

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10233892

Özet

Çarlık Rusya’sı egemenliği altında yaşayan Türk halkları, 19. yüzyıldan itibaren gerek Kafkasya’da gerekse Orta Asya’da millileşme yolunda ilk adımlarını atmaya başlamışlardır. Rusya’da ardı ardına patlak veren ihtilal hareketleri, Türk halklarının yayın hayatına kavuşmalarına yol açmıştır. Yayın hayatına kavuşan bu topluluklar arasında öne çıkanlardan birileri de Azerbaycan Türkleridir. Azerbaycan’ın millileşme yolunda yayın hayatında önemli rol oynayan isimlerden biri dönemin aydınlarından olan Ömer Faik Numanzade’dir. Numanzade, çeşitli gazetelerde kaleme aldığı makale ve eserlerinde Rusya Türklerinin sosyal meselelerine değinerek bu meselelere daima çözüm yollarını aramıştır. Ahıska’nın Azgur köyünde dünyaya gelen Ö. F. Numanzade, yükseköğretimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Galata Postahanesi’nde çalıştığı sırada işi gereği yurtdışından gelen gazete ve dergileri okuyarak yazılanları değerlendirme fırsatı elde etmiş ve böylece yayıncılık konusunda kendini geliştirmeye gayret etmiştir. O, Ahıska’ya döndükten sonra halkını aydınlatmaya çalışmıştır. Bir taraftan öğretmenlik yaparak, bir taraftan gazete ve dergilerde yazılar yazarak, bir taraftan da matbaa, gazete ve dergi işlerinde görev alarak halkın önderi olmuştur. Ancak Sovyetler Birliği’nin Türk aydınlarına yönelik uyguladığı “katliam”dan kurtulamamış ve 1937 yılında kurşuna dizilerek öldürülmüştür. Bu çalışmada Ö. F. Numanzade’nin hayatı ve faaliyetleri hakkında bilgi verilerek onun 1905 yılında yayınladığı Neşr-i Âsâra Da’vet [Eserleri Yayınlamaya Davet] adlı eserinin çeviri yazısı yapılmıştır.

Referanslar

Akpınar, Y. (2023). Ömer Faik Numanzade - Kafkasya Türklüğünden Azerbaycan Türklüğüne. Çapar dergisi, Ömer Faik Numanzade Özel Sayısı.

Akpınar, Y. (2017). İsmail Gaspıralı, seçilmiş eserleri: 1-4. Ötüken Yayınevi.

Akpınar, Y. (1994). Azerî edebiyatı araştırmaları. Dergâh Yayınları.

Beşikçioğlu, B. M. (2008). İrşad Gazetesi’nin 1907-1908 yıllarının kronolojik fihristi. [Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, SBE]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp. (Erişim tarihi: 10.04.2023).

Çitil, R. (2018). Ahıskalı Ömer Faik Numanzade’nin matbuat hayatı XXII. Bizim Ahıska dergisi, Sayı: 52. http://www.ahiska.org.tr/?p=5457 (Erişim tarihi: 10.04.2023).

Çitil, R. (2021). Ahıskalı Ömer Faik Numanzade’nin matbuat hayatı XXVII. Eğitişim dergisi, Sayı: 70. https://www.egitisim.gen.tr/numanzadenin-matbuat-hayati-27/ (Erişim tarihi: 10.04.2023).

Devellioğlu, F. (1978). Osmanlıca-Türkçe ansiklopedik lügat. Doğuş Ltd. Şti. Matbaası.

Гурбанов, Ш. (1992). Ɵмер Фаиг Не'манзадə. Сечилмиш əсəрлери. Jазычы.

Hüseynov, Ş. (2013). Nəşri-asarə dəvət (Əsərlər nəşrinə dəvət). Qanun Nəşriyyatı.

Sami, Ş. (2006) Kâmûs-ı Türkî. Çağrı Yayınları.

Şimşek, A ve Yıldırım, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu. https://www.tdk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 10.04.2023).

https://omarfaig.info/eserler/nesri-asare-davet-eser/ (Erişim tarihi: 10.04.2023).

www.bizimahiska.org Bizim Ahıska dergisi, Sayılar: 31-55.

www.eğitişim.gen.tr Eğitişim dergisi, Sayılar: 68-70, 78.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-01

Nasıl Atıf Yapılır

Chitilov, R. (2023). Neşr-İ Âsâra Da’vet (Ahıskalı Ömer Faik Numanzade’nin Matbuat Hayatı-Xxx ). Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (AHARDE), 3(2), 59–80. https://doi.org/10.5281/zenodo.10233892

Sayı

Bölüm

Makaleler