“Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk Ulusötesi Aileler”


Özet Görüntüleme: 22 / PDF İndirme: 23

Yazarlar

  • Seher İpek Bursa Uludağ Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.11382579

Anahtar Kelimeler:

“Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk Ulusötesi Aileler”

Özet

“Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk Ulusötesi Aileler”

Referanslar

Aydıngün, A. (2022). “Hiçbir Topluluk Ahıska Türkleri kadar Uzun Soluklu Bir Travma Deneyimlememiştir”. (https://ytb.gov.tr Erişim: 3.05.2024).

Aydıngün, A. ve Aydıngün, İ. (2015). Ahıska Türkleri: ulusötesi bir topluluk – ulusötesi aileler. Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları.

Aliyeva, S. (1993). Tak eto bılo. Natsional’nıye repressii SSSR. 1919-1952 godı. Cilt 1-3. İnsan Yayınları.

Özgür, E.M. (2018). “Küresel göçün sosyo-mekânsallığı: ulusötesi mekânlar/yerelötesi yerler, topluluklar ve kimlikler”. Coğrafî Bilimler Dergisi, 16(1), 1-35.

Sağır, A. (2012). Sürgün sosyolojisi bağlamında göçün sosyo-politiği: Sovyet Rusya örneği. Avrasya İncelemeleri Dergisi, I/1 (2012), 355-391.

İndir

Yayınlanmış

2024-05-29

Nasıl Atıf Yapılır

İpek, S. (2024). “Ahıska Türkleri: Ulusötesi Bir Topluluk Ulusötesi Aileler”. Uluslararası Ahıska Araştırmaları Dergisi (AHARDE), 4(1), 47–51. https://doi.org/10.5281/zenodo.11382579

Sayı

Bölüm

Kitap İncelemesi